Information

Information

Vi är en mindre förskola med plats för 22 barn. Att se varje enskild individ skapar större möjlighet för lärande.

Personalen är väl inarbetad och samspelt. Att ha roligt tillsammans tycker vi är viktigt! Vi har en god och nära kontakt med våra föräldrar.Vår målsättning är att skapa en trygg och utvecklande miljö för barnen där även god omsorg står i fokus. Förskolan Pandan arbetar temainriktat med utgångspunkt från Läroplanen och barngruppens sammansättning. Närheten till skogen gör att barnen får härliga naturupplevelser som ger dem möjlighet att undersöka, uppleva och upptäcka utifrån sina egna förutsättningar. Barnen får lära sig att vara aktsamma om djur och natur.

Förskolan Pandan Personalkooperativ, ekonomisk förening
Klockljungstigen 39
556 32 Jönköping.

Tel. 036-660 22 
Epost:  forskolanpandan@telia.com
Kontaktperson: Ordförande: Kjell-Åke Karlsson, 036-660 22

Förskolan har en avdelning med 22 barn i ålder 1-6år, utvidgad syskongrupp.
Öppettider: 06.30-17.30, helgfria vardagar

Personalen består av 3 heltid, en deltid 90%
Monica Jonasson
Karin Hedenberg
Sanna Holmdahl
Kjell-Åke Karlsson